Om oss

Amlövs idag

Amlövs Fastighetsförvaltning AB är idag ett modernt bostadsföretag med hög kompetens. Vår ambition är att ligga väl framme inom den utveckling som sker både i samhället och i vår bransch.

Amlövs idag

Vår förvaltning är miljövänlig och inom detta område pågår en kontinuerlig utveckling. Som hyresgäst hos oss kan man förvänta sig ett boende med hög kvalité och god service.


UNHCRFöretagsvän till CancerfondenFöretagsvän till SOS Barnbyar i julFöretagsvän till BRIS

Bakgrund / Historik

Vår verksamhet i Göteborg som bygg- och fastighetsbolag sträcker sig flera generationer bakåt i tiden. Bolaget är och har alltid varit i familjen Amlövs ägo.

Efter flera årtionden av byggande, såväl på entreprenad som i egen regi, övergick verksamheten till förvaltning av det egna fastighetsbeståndets 885 lägenheter som i huvudsak byggdes upp på 40- 50- och 60-talen.

Amlövs då

Denna verksamhet har under åren präglats av kvalitétsmedvetenhet, god service och långsiktiga relationer med hyresgäster, medarbetare och företag i branschen. Detta har givit oss ett gott renommé bland såväl fastighetsägare som hos Hyresgästföreningen och hyresgäster.

Amlövs då Amlövs då Amlövs då Amlövs då Företagsvän till Cancerfonden