Hyresgästinformation

Vanliga frågor

Lägenheten

» Lägenhetens skick vid inflyttningen
Du har rätt att kräva att lägenheten är i godtagbart skick och är städad när du flyttar in. Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det kan ändå ibland finnas brister som inte upptäckts. Är du missnöjd med någonting är det viktigt att du hör av dig till Amlövs, så att problemen kan besiktigas och åtgärdas. Du kan exempelvis inte få ersättning för att den gamla hyresgästen städat dåligt, om du själv städat lägenheten efter det att du flyttat in.

» Lägenhetens skick vid avflyttningen
I anslutning till flytten görs en besiktning av lägenheten. Det är alltid bra om hyresgästen kan närvara vid besiktningen.

Före besiktningen bör du tänka på följande:
 • All utrustning som tillhör lägenheten (hatthyllor, innerdörrar, badrumsskåp etc.) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått skötselanvisningar för t ex köksfläkten o dyl. måste du lämna kvar dessa till nästa hyresgäst.
 • Vid onormalt slitage samt åverkan kan du bli ersättningsskyldig – vårda lägenheten väl!
Ta med dig alla dina ägodelar när du flyttar – även de som du förvarat i förrådet.

Tänk på att städa lägenheten mycket noga vid avflytt. Använd den checklista du får vid besiktningen.

» Målning och tapetsering
Du får måla och tapetsera om i din lägenhet. Arbetet måste dock utföras på ett fackmannamässigt sätt och förändring och färgval får inte vara altför extrem, då kan man bli ersättningsskyldig den dag man flyttar.

Att måla och tapetsera är ofta ett ganska enkelt jobb för den som är händig – men som vid allt hantverkarbete kräver det tålamod och noggrannhet. Var noga med förarbetet – det har du igen vid slutresultatet.

När det gäller uppsättning av spegelväggar, hyllor och tavlor med flera fästpunkter bör du vara speciellt varsam, eftersom dessa ofta orsakar många små hål i väggen. Ibland kan detta leda till att ett helt rum måste tapetseras om, vilket den utflyttande hyresgästen får betala. Ett tips är att göra ett kryss i tapeten med en vass kniv och vika undan tapeten innan du borrar, då kan du lätt spackla igen hålet och klistra tillbaka tapetkanterna igen när du flyttar.

Kontakta gärna Amlövs om du har frågor angående renovering av din lägenhet.

» Installation av hushållsapparater
Alla installationer av hushållsapparater, t ex disk och tvättmaskiner, måste göras på ett fackmannamässigt sätt. Om det uppstår en skada –t ex en vattenskada- pga av att en maskin är felaktigt installerad, blir du ersättningsskyldig. Alla elinstallationer måste göras av en behörig elektriker.

» Hur sköter jag lägenheten?
 • Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt eventuell is tina av sig själv, använd inga vassa föremål för att hacka ur isen. Samla upp smältvattnet i  en balja.
 • Rengör spisen, plattorna och ugnen. Spisen går att dra ut - rengör bakom.
 • Rengör köksfläkten minst en gång i månaden, genom att diska filtret i ljummet vatten och diskmedel. Har du kolfilterfläkt, så bör filtret bytas minst en gång per år. Öppa inte köksfönstret när du lagar mat, då fungerar inte fläkten som den ska. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum, så hjälper du ventilationen att fungera bättre.
 • I badrummet finns en golvbrunn som du bör rengöra regelbundet för att slippa stopp och unken lukt. Öppna gallret och ta bort smuts som ligger där.
 • På avloppsröret i kök och badrum finns ett vattenlås som hindrar avloppslukt från att tränga upp i lägenheten. Detta måste rengöras regelbundet. Ställ en hink under vattenlåset, öppna det runda plastlocket och ta bort smutsen. Spola igenom med varmt vatten. Sätt tillbaka locket.
 • Om du får stopp i avloppet –använd inte kaustiksoda- detta skadar avloppsrören. Kontakta din fastighetsskötare så får du hjälp.
 • Rengör ventiler –i tex badrum och kök- med vatten och milt rengöringsmedel. Det går även att dammsuga ut smuts som sitter längre in.

» Vad gör jag om strömmen försvinner i lägenheten?
 • Stäng av den apparat du senast satte på.
 • Kolla säkringarna (propparna) i ditt säkringsskåp. Om det blivit kortslutning går säkringarna sönder och strömmen bryts. Detta ser man genom att signalpärlan i säkringen har lossnat.
 • Byt den trasiga säkringen. Om du har nyare automatsäkringar skall dessa stå i i uppfällt läge.
 • Om det inte hjälper att byta säkring –kontakta Amlövs. Då kan det vara en huvudsäkring för lägenheten som måste bytas.

» Värmen i lägenheten
Under hösten och vintern är frågorna om värmen många. Alla upplever värmen på olika sätt. En del fryser, en del tycker det är för varmt.

 • Vilken temperatur skall man ha i lägenheten?
  Temperaturen skall ligga på 20-21 grader i Amlövs lägenheter.
 • När sätter Amlövs på värmen i husen?
  Många boende tror att det fungerar som förr att vid ett visst datum sätts värmen på. Men idag sker detta med automatik. När det blir kallt ute går värmen på automatiskt. Ju kallare det är ute desto varmare vatten skickas ut till elementen.
 • Varför är mitt element kallt ibland?
  På elementet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner av att det är 21°C i rummet, stänger den av vattenflödet igenom elementet. Efter ett tag så svalnar elementet av till samma temperatur som det är i rummet. Det är därför som man ibland kan känna att elementet är kallt trots att det är minusgrader ute. När sedan temperaturen i rummet sjunker under 21°C så öppnar termostaten igen. På så sätt håller man en jämn temperatur inne.
  Ett par viktiga saker att tänka på är bl a att man möblerar rätt. Det vill säga att man inte ställer soffor, hyllor mm tätt intill elementet så att värmen inte kan spridas ut i rummet. Tjocka gardiner som hänger framför termostaten påverkar dess funktion då den stänger för tidigt.
 • Jag har en termometer som visar ute/inne temperaturen. Den är placerad på fönsterbänken och visar 16 grader inne. Vad är fel?
  Placeras termometern mot en yttervägg eller t.ex. i ett fönster blir temperaturen missvisande, eftersom kalla väggar och fönster håller en lägre temperatur än i övriga rummet. För att mäta en korrekt temperatur i ditt rum bör du placera din termometer mot en innervägg.
 • Jag upplever att temperaturen sjunker på natten, stämmer detta?
  Nej, vi har ingen nattsänkning.
 • Behöver man lufta elementen i lägenheten?
  Endast om det är nödvändigt. När man har utfört något rörarbete på värmen i fastigheten kan detta föra med sig luft till lägenheterna. Luften hamnar då oftast i lägenheterna längst upp i huset. Det som kan uppstå är ett bubblande oljud i elementen.

» Får jag lov att sätta upp en parabol?
Det är förbjudet att montera parabolantenn på husets fasad eller på balkongräcket. Skälet till detta är att fasaden/balkongräcket kan ta skada av detta samt att parabolen kan ramla ner och skada förbipasserande under.

» Avfallshantering och källsortering
I alla Amlövs fastigheter finns det källsortering för avfall. Tänk på att det är viktigt att slänga rätt slags avfall i rätt kärl. Följ därför anvisningarna som finns vid kärlen. I våra sopkärl skall det bara finnas hushållssopor. Om du t ex köpt en ny soffa och vill slänga den gamla, så skall den köras till en återvinningsstation. Ställ den inte i soprummet eller i källargången!

Om du är osäker på hur du skall sortera ditt avfall – kontakta Amlövs så får du råd.

Om vi alla hjälp åt att hålla rent i och omkring våra soputrymmen blir det en trevligare boendemiljö att vistas i.

» Tvättstugor
Alla behöver tvätta då och då –därför är tvättstugan en viktig del av huset. Försök därför att hålla rent och snyggt i tvättstugan! Följ de förhållningsregler som finns anslagna.

Respektera alltid bokade tvättider. Det är inte tillåtet att ta en annan hyresgästs bokade tvättid, även om vederbörande inte börjat tvätta precis när passet startat - din granne är kanske bara lite sen?

Om du har tappat bort ditt användarnamn eller lösenord, kontakta oss så ordnar vi ett nytt.

» Bomnycklar
Om gården är bilfri behöver du en bomnyckel för att komma in med din flyttbil. Kontakta din fastighetsskötare med några dagars varsel, så får du låna en bomnyckel. Var rädd om nyckeln, om du skulle tappa den, eller inte lämnar tillbaka den, blir du ersättningsskyldig.

» Får jag röka i lägenheten? Blir jag ersättningsskyldig om det luktar rök
   i lägenheten när jag flyttar?
​Det vanliga är att man får röka i lägenheten man hyr. Du får alltså röka, men du är samtidigt skyldig att vårda lägenheten. Därför är det viktigt att du försöker begränsa den negativa effekt röken kan ha på till exempel tapeter och målning. Om du inte gör det kan du bli skyldig att betala skadestånd när du flyttar, eller om du slutar röka och vill måla om i lägenheten. Lägenheten måste då saneras och spärrmålas, vilket kostar mycket pengar.

Bredband och TV

» Bredbandsanslutning
Våra fastigheter är utrustade med bredband och vi har avtal med Open Universe (fiber) och Com Hem (Tv-uttaget). I våra fastigheter på Mejerigatan och Fräntorpsgatan har vi enbart avtal med Com.

» Fiberbredband
För att hitta information gällande Open Universe utbud, besök http://portalen.openuniverse.se eller kontakta kundservice på telefon 0770-82 55 55.
För mer info hur du ansluter dig läs nedan:
Välkommen till Open Universe
Kontaktformulär
Kopplingsguide

» Kabel-TV
Våra fastigheter är anslutna till Com Hems basutbud när det gäller kabel-TV och det ingår i din hyra. Om du önskar ytterligare kanaler är det möjligt med hjälp av en digitalbox. Kontakta Com Hem på telefon 90 222. Det är även möjligt att köpa bredband av Com Hem.

» Felanmälan TV-signal
Om du upplever att TV-bilden är dålig kan det vara långa anslutningskablar från kabel-TV uttaget till TV-apparaten som dämpar signalen och orsakar dålig bild. Likadant är det med antennförgreningar. Koppla bort långa anslutningskablar och förgreningar. Använd så kort kabel som möjligt mellan TV och kabel-TV uttaget. Skicka en serviceanmälan till oss eller kontakta Com Hems kundservice 90 222 om bilden inte blir bättre. Tänk på att en dålig tv-bild inte föranleder jourutryckning!

Om hyran

» Hur bestäms hyran?
Lite förenklat kan man säga att hyran bestäms genom en förhandling mellan fastighetsägaren och hyresgästföreningen. I förhandlingen tittar man på vilket bruksvärde (vilka kvalitéer) lägenheten har så som lägenhetens standard, läge samt den service man får. Hyran justeras i en årlig förhandling.

» E-faktura
Nu har du möjligheten att betala din hyra med e-faktura. Du går in på din internetbank och anmäler dig till Amlövs Fastighetsförvaltning AB för e-faktura. Där fyller du i dina uppgifter. Bland annat måste du skriva i ditt kundnummer. Kundnumret hittar du långt ner till höger på din avi men är du osäker så kontakta oss gärna så tar vi fram ditt kundnummer. När du anmält dig till e-faktura kommer du att få din hyresavi direkt till din internetbank från och med nästkommande kvartal

» Autogiro
Autogiro är ett enkelt och smidigt sätt att veta att din hyra blir betalt i tid. Anmäl dig direkt via din internetbank. Ange ditt betalarnummer vilket är ditt 12-siffriga personnummer.

» Borttappad hyresavi
Har man tappat sin hyresavi skall man ringa till oss och be om en ny. Man kan inte använda förra månadens hyrasavi eftersom de har olika referensnummer.

» Betala hyran i tid
Det är mycket viktigt att du betalar hyran i tid. Om du någon enstaka gång har svårt att betala din hyra, kontakta oss i god tid så kan vi hjälpa dig med en te.x en avbetalningsplan.
Är man upprepade gånger sen med hyran riskerar man att förlora lägenheten.

Omflyttning

» Hur gör jag för att flytta inom Amlövs fastigheter?
Du som är hyresgäst hos oss kan, när du har bott i samma lägenhet i minst 2 år, anmäla ditt intresse för omflyttning. Det gör du genom att skicka in den omflyttningsanmälan som finns på vår hemsida. Alla lägenheter förmedlas inte internt. Därför kan vi inte lova att våra hyresgäster automatiskt får företräde. Du behöver uppfylla våra grundkrav även för intern omflyttning.

» Får jag lov att hyra ut min lägenhet i andra hand?
Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens skriftliga medgivande.

» Hur gör jag för att göra ett direktbyte?
Vill du byta lägenhet med någon som inte bor hos oss skall du ansöka om att få ett sådant byte godkänt.

» Vad gäller vid avflyttning?
Det kan ju hända att du av någon anledning behöver flytta från oss. Du har rätt att när som helst under året säga upp din lägenhet. Här gäller tre månaders uppsägningstid med början från närmaste månadsskifte efter verkställd skriftlig uppsägning. Du är skyldig att visa olika intressenter din lägenhet. När du flyttar ska du lämna lägenheten och förråd i välstädat skick. Glöm inte balkongen!

» Flyttanmälan
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Ditt boende

» Vad gör jag när min granne stör?
Det är alltid bäst att försöka prata med grannen för att försöka finna en lösning. Om detta inte är möjligt eller inte ger resultat vill vi att Ni under dagtid kontaktar oss på kontoret.

» Vad gäller för katter & hundar
 • Du har alltid ansvar för att dina husdjur inte är till obehag för dina grannar.
 • Katter får inte springa lösa eller sätta sig i barnens sandlådor.
 • Rasta inte din hund i bostadsområdet. Ta med platspåse och plocka upp efter din hund.

» Hemförsäkring
Det är viktigt att alltid teckna hemförsäkring. Ett bra skydd för dig och ditt hem.
Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att ta del av ett erbjudande på hemförsäkring som vi har tagit fram tillsammans med Länsförsäkringar. Försäkringserbjudande (pdf)

Service- och felanmälan

Service- och felanmälan gör du via Mina Sidor.


Blanketter

Hemförsäkring
Andrahandsuthyrning
Lägenhetsbyte
Omflyttningsanmälan


Boka tvättstuga

Här kan du boka tvättstugan för följande fastigheter.Serviceanmälan

Vill du göra en serviceanmälan så logga in på Mina Sidor.

Vid akuta problem, RING!

(vattenläcka, störningar m.m.)

Vardagar 8.00-12.00
Vardagar 12.00-16.00
Övrig tid:

031-40 04 40
0708-44 72 50
SOS Alarm 031-334 12 70